Kära vänner,

Vi på Östgöta Kök kommer alltid arbeta för att våra gäster och vår personal ska kunna vara säkra och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Vi är anslutna till Visita, med goda rutiner på kollektivavtal och friskvård. Vi följer Visitas riktlinjer kring hur företag inom restaurang- och besöksnäringen på bästa sätt hanterar de rådande omständigheterna. Vi jobbar med och välkomnar all frisk personal och symptomfria gäster i verksamheten. Vi vill även uppmana dig som gäst i någon av våra restauranger eller deltagare på sammankomst att följa rekommendationerna. Gör vad du kan för att undvika miljöer med trängsel och att hålla avstånd till andra människor. Det gäller dels att stanna hemma om du uppvisar symptom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Dels att testa dig för covid-19 om du får symptom. På alla Östgöta Köks enheter arbetat vi för att du som gäst ska kunna undvika trängsel och känna dig trygg.

Vad gäller från 12 januari 2022?

Från onsdag den 12 januari finns nya riktlinjer som påverkar Östgöta Köks verksamhet på olika sätt.
Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.

Serveringsställen

Högst åtta personer i ett sällskap
För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att antalet besökare i ett och samma sällskap som sitter tillsammans uppgår till högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta personer ska den som driver serveringsstället dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje.

Serveringsställen stänger kl 23
Serveringsställen – oavsett om de har serveringstillstånd för alkoholdrycker eller inte – ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 23.00 och klockan 05.00. Ett serveringsställe får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället – dvs. för take-away-försäljning – även mellan klockan 23.00 och 05.00. Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Sedan den 23 december 2021 gäller därutöver bland annat följande restriktioner för serveringsställen:

Besökare måste sitta ner vid servering & evenemang
Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned. När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på ett serveringsställe inomhus ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller följande från och med onsdag den 12 januari.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare ska se till att deltagarna har en anvisad sittplats och att

1. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och

2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet så att det är högst 8 deltagare i varje.

  • Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare får använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd.
  • Om antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas. Även om vaccinationsbevis används ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen se till att deltagarna har en anvisad sittplats, att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer och att sällskap kan hålla ett avstånd om minst en meter från andra sällskap. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje.

Läs mer om besöksnäringens vägledning från Visita: https://visita.se/

Läs mer om restriktionerna från Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/

Om du är osäker på vad om gäller för just ditt möte, konferens eller evenemang, kan du alltid stämma av frågan med Polismyndigheten eller Länsstyrelsen för att få deras bedömning.

Trygga riktlinjer hos Östgöta Kök ❤️

Vi på Östgöta Kök kommer alltid arbeta för att våra gäster och vår personal ska kunna vara säkra. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har tagit fram tydliga trygga riktlinjer för hur vi både den ordinarie verksamheten, såväl som fester och tillställningar, ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt under pandemin.

Läs mer